Tín chỉ carbon và cơ hội cho đồng tiền số CO2

11-03-2024 11:21:20 PM

1. Tín chỉ carbon là gì

Tín chỉ carbon là thuật ngữ chung cho tín chỉ có thể kinh doanh hoặc giấy phép đại diện cho 1 tấn CO2 (carbon dioxide) hoặc khối lượng của một khí nhà kính khác tương đương với 1 tấn CO2 (tCO2tđ). Việc mua bán sự phát thải khí CO2 hay mua bán carbon trên thị trường được thực hiện thông qua tín chỉ. Thị trường carbon được bắt nguồn từ Nghị định thư Kyoto của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, được thông qua năm 1997. Theo nghị định này, các quốc gia có dư thừa quyền phát thải được bán cho hoặc mua từ các quốc gia phát thải nhiều hơn hoặc ít hơn mục tiêu cam kết. Từ đó, trên thế giới xuất hiện loại hàng hóa mới là các chứng chỉ giảm/hấp thụ phát thải khí nhà kính. Do CO2 là khí nhà kính quy đổi tương đương của mọi khí nhà kính nên các giao dịch được gọi chung là mua bán, trao đổi carbon, hình thành nên thị trường carbon hay thị trường tín chỉ carbon. 

2. Lộ trình báo cáo KNK

Để tham gia vào thị trường carbon trong nước, doanh nghiệp cần xây dựng năng lực thực hiện  kiểm kê KNK và lập kế hoạch giảm phát thải KNK phù hợp nhằm giảm cường độ phát thải KNK và  đóng góp vào các mục tiêu khí hậu quốc gia. Ngoài ra, doanh nghiệp nên trang bị kiến thức về thị  trường carbon cũng như các cơ chế định giá carbon trước khi tham gia vào thị trường đặc biệt này.

3. Lộ trình phát triển và thời gian triển khai thị trường carbon

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

...

Giai đoạn chuẩn bị:

Xây dựng quy định quản lý tín chỉ carbon, hoạt động trao đổi hạn ngạch  phát thải KNK và tín chỉ carbon; xây dựng quy chế vận hành sàn giao dịch  tín chỉ carbon;

Hướng dẫn đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV);  Thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon;

Xây dựng hệ thống kiểm kê KNK quốc gia;

Triển khai thí điểm cơ chế trao đổi; bù trừ tín chỉ carbon trong các lĩnh  vực tiềm năng và hướng dẫn thực hiện cơ chế trao đổi, bù trừ tín chỉ  carbon trong nước và quốc tế;

Xây dựng tài liệu tuyên truyền, thực hiện các hoạt động tăng cường năng  lực cho các đối tượng tham gia thị trường carbon.

       

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

...

       

Giai đoạn thí điểm:

Thành lập và tổ chức vận  hành thí điểm sàn giao dịch  tín chỉ carbon kể từ năm  2025

       

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

...

             

Giai đoạn vận hành:

Tổ chức vận hành sàn giao dịch carbon  chính thức trong năm 2028

4. Vận hành

5. Tại sao doanh nghiệp phải mua tín chỉ carbon

6. Giá tín chỉ carbon

Hiện tại giá tín chỉ carbon ở trong nước giao động từ 5 USD đến 10 USD/1 tín chỉ và trên thế giới bình quân khoảng 30USD/1 tín chỉ

Trong tương lai giá tín chỉ carbon trung bình khoảng 50 USD đến 100 USD/tín chỉ tuỳ vào loại được cấp.

7. Tiền điện tử Tín chỉ carbon (CO2) là gì

CO2 là tiền mã hoá được xây dựng bởi tổ chức phi lợi nhuận GUM nhằm mục đích sử dụng đồng tiền CO2 làm cầu nối trao đổi trên thị trường mua bán tín chỉ carbon toàn cầu.

CO2Token – Viết tắt là CO2

Tôi muốn mua nó ở đâu

Nắm bắt cơ hội nắm giữ trước đồng tiền số CO2 cho mai sau bạn có thể vào sàn giao dịch như:

https://pancakeswap.finance

Dán mã tìm kiếm: 0xe452Bb71a31D220EfbAc44b48970e14136e4ca39

Đây là mã hợp đồng thông minh đã được phê duyệt của BNB Smart Chain (BNB) Blockchain Explorer (https://bscscan.com)

https://bscscan.com/address

https://bscscan.com/token

Hoặc vào trực tiếp

https://pancakeswap.finance

Có bao nhiêu loại tiền CO2

Hiện nay có nhiều loại tiền trùng tên CO2 tuy nhiên bạn phân biệt nó bằng logo như sau:

https://www.geckoterminal.com

Tiền CO2 được sử dụng như thế nào

Tiền CO2 được các sàn TM về Thiết bị & Công nghệ như RAO NHANH VIET NAM (https://raoexpress.net) cho phép trao đổi bằng đồng này.

Các tổ chức môi trường …

Tôi có nên giữ tiền CO2 không

Đầu tư mạo hiểm là cơ hội cho mọi người, Vào những năm 2010, 2011 khi nhắc đến Bitcoin ai cũng từ chối lúc đó giá Bitcoin chỉ gần 0,5USD/BTC, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại giá Bitcoin đã gần 70.000 USD/BTC. Quả là không ai biết được phải không nào.

Tiềm năng đồng CO2

Như bạn đã biết về biến đổi khí hậu và các quy định của chính phủ Việt Nam và thế giới. Việc giảm hiệu ứng nhà kính (KNK) là yêu cầu bắt buộc, với Việt Nam lộ trình cắt giảm vào năm 2030 và netzero vào năm 2050.

Hành động

Đồng tiền CO2Token đang trong quá trình phát triển do vậy việc nắm giữ sớm sẽ là cơ hội cho bạn.

Nhận diện đồng tiền CO2

Giá hiện tại của đồng coin CO2 là bao nhiệu: 

Sàn  https://www.geckoterminal.com

Sàn https://coinmarketcap.com

Trao đổi ngay:https://pancakeswap.finance

Tin khác