Chính sách

Điều khoản và chính sách sử dụng

Chúng tôi biết rằng sự bảo mật trên mạng là một vấn đề quan trọng đối với khách hàng. Chúng tôi cung cấp địa chỉ web uy tín nhằm đáp ứng nhu cầu và nâng cao kinh nghiệm của bạn trên website của chúng tôi. Trong chính sách bảo mật này, chúng tôi đề cập đến những hoạt động mà chúng tôi tìm kiếm để chọn lựa những nỗ lực phù hợp liên quan đến việc sử dụng và công bố các thông tin.

Nếu bạn mong muốn nhận được những thông tin cập nhật, định kì. Chúng tôi sẽ gửi các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Trang cần thiết cho bạn. Nếu bạn cần hỗ trợ cụ thể từ một trong những đối tác hay nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi thông tin liên lạc cho bạn. Chúng tôi tuân thủ chính sách bảo mật. Khi chính sách bảo mật của chúng tôi tiếp tục được phát triển, chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất trên trang web này.

Chúng tôi hiện đang triển khai cách thức chia sẻ những kinh nghiệm cho các đối tác tin cậy và nâng cao trải nghiệm trên trang web của họ.

Chính sách này chỉ bao gồm thông tin được thông qua trang web này và không gồm những thông tin từ các trang khác liên kết với trang này.

Trân trọng!

Admin: tonghopweb.com