Tổng hợp các trang web

Chia sẻ

"Nếu mỗi ngày ta đều sống như thể đó là ngày cuối cùng của mình, bạn chắc chắn sẽ làm điều đúng đắn".

Khi nhìn vấn đề ở một góc nhìn khác bạn sẽ sống tốt hơn, trân trọng từng khoảnh...

Câu chuyện “Nồi cơm của Khổng Tử”
Câu chuyện “Nồi cơm của Khổng Tử”

“Trên đời này có những việc chính mắt mình trông thấy rành rành mà vẫn không...

Bài học lịch sử từ nguồn gốc của lễ Tịch điền
Bài học lịch sử từ nguồn gốc của lễ Tịch điền

Tịch điền là một cát lễ trong nông nghiệp, được tổ chức vào tháng Giêng, trong...

Nhiều Khi Ta Muốn Tìm Về Chốn Yên Bình
Nhiều Khi Ta Muốn Tìm Về Chốn Yên Bình

Nhiều Khi Ta Muốn Tìm Về Chốn Yên Bình

Năm 2022, cách tính tiền thuê đất như thế nào?
Năm 2022, cách tính tiền thuê đất như thế nào?

Tiền thuê đất là khoản tiền mà cá nhân, tổ chức phải trả trong trường hợp...

Cách tính tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê
Cách tính tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê

Cách tính tiền thuê đất trả 1 lần cho cả thời gian thuê

Cách để thành công nhờ xem Tây Du Ký
Cách để thành công nhờ xem Tây Du Ký

Một số bình luận hài hước: - Tổng hợp lại 4 salogan nghĩa là phải linh hoạt...

Ai cũng có thể tự làm hộ chiếu tại nhà!!!
Ai cũng có thể tự làm hộ chiếu tại nhà!!!

Ai cũng có thể tự làm hộ chiếu tại nhà!!! Điều kiện: số điện thoại chính...

Lập kế hoạch hệ thống LPGAS
Lập kế hoạch hệ thống LPGAS

Thực hiện xong các công việc tập hợp nghiên cứu hồ sơ thì nhà đầu tư tiến hành...

Nhiên liệu biomass - So sánh giữa củi trấu và các nhiên liệu hóa thạch khác
Nhiên liệu biomass - So sánh giữa củi trấu và các nhiên liệu hóa thạch khác

Năng lượng tái tạo nhiên liệu sinh học là một trong những vấn đề cấp thiết...

Bảng tính so sánh chi phí các loại nhiên liệu để tạo ra 1 tấn hơi trong lò hơi
Bảng tính so sánh chi phí các loại nhiên liệu để tạo ra 1 tấn hơi trong lò hơi

Lò hơi công nghiệp sử dụng chất đốt bao gồm dầu, điện, gas, than cục, than cám,...

Nguyên tắc Pareto (Nguyên tắc 80/20) là gì?
Nguyên tắc Pareto (Nguyên tắc 80/20) là gì?

Nguyên tắc Pareto (Nguyên tắc 80/20) là gì? Áp dụng vào quản trị năng suất như thế...