Mạng lưới cao tốc Việt Nam

05-04-2023 11:44:05 AM

Mạng lưới cao tốc Việt Nam

Dự kiến đến năm 2025, hơn 2.000 km cao tốc Bắc Nam được hoàn thiện; sau năm 2030 có thêm nhiều tuyến kết nối phía Đông và Tây, liên vùng.

Mạng lưới cao tốc Việt Nam

 

Mạng lưới cao tốc Việt Nam

 

Tin khác