Lập kế hoạch hệ thống LPGAS

08-11-2021 12:46:41 PM

Thực hiện xong các công việc tập hợp nghiên cứu hồ sơ thì nhà đầu tư tiến hành lập dự án đầu tư hệ thống gas. Dự án đầu tư được thông qua ở hai gia đoạn sau:

Kế hoạch lập dự án thi công lắp đặt hệ thống Gas
Sơ đồ công việc cần làm của dự án thi công lắp đặt hệ thống Gas

1. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đối với dự án LPG – Hệ thống gas

    Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án LPG là báo cáo cung cấp thông tin một cách tổng quát về dự án hệ thống gas công nghiệp. Qua đó chủ đầu tư có thể đánh giá sơ bộ tính khả thi của dự án. Đồng thời lựa chọn phương án đầu tư thích hợp nhất cho dự án. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi này là căn cứ để xây dựng báo cáo khả thi.
Nội dung của Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm:Báo cáo nghiên cứu khả thi cửa dự án là tập hợp các số liệu ,dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn. Nó cũng là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra và quyết định đầu tư.

  1. Định hướng đầu tư, điều kiện thuận lợi và khó khăn.
  2. Qui mô dự án và hình thức đầu tư.
  3. Khu vực và địa điểm lựa chọn đầu tư ( dự kiến các nhu cầu sử dụng đất, các vấn đề ảnh hưởng môi trường, xã hội, tái định cư, nhân công …..) được phân tích, đánh giá cụ thể.
  4. Phân tích, đánh giá sơ bộ về thiết bị, công nghệ, kỹ thuật và điều kiện cung cấp các vật tư, nguyên vật liệu, dịch vụ, hạ tầng cơ sở.
  5. Lựa chọn các phương án xây dựng.
  6. Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động vồn, khả năng thu hồi vốn, khả năng trả nợ và thu lãi.
  7. Có các đánh giá về hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế – xã hội của dự án.
  8. Thành phần, cơ cấu của dự án: tổng hợp hay chia nhỏ các hạng mục.

    Trong trường hợp Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi phải được phê duyệt theo qui định của pháp luật thì sau khi đựơc phê duyệt nhà đầu tư có thể bắt tay vào xây dựng bản báo cáo chi tiết, đầy đủ theo hướng đã lựa chọn trong báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, đó là Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án lắp đặt hệ thống gas công nghiệp.

2. Báo cáo nghiên cứu dự án khả thi của một dự án LPG – Hệ thống Gas

Sơ đồ lập báo cáo xây dựng đầu tư hệ thống Gas lớn
Sơ đồ lập báo cáo xây dựng đầu tư hệ thống Gas lớn

Nội dung của Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án gas công nghiệp:
Các căn cứ để xác định sự cần thiết phải đầu tư:
– Mục tiêu đầu tư dự án; Địa điểm lập dự án đầu tư
– Qui mô, công suất dự án đầu tư;  Nguồn vốn đầu tư
– Thời gian, tiến độ thực hiện dự án
– Các giải pháp về kiến trúc, xây dựng, công nghệ, môi trường
– Phương án sử dụng lao động, quản lý khai thác dự án; Các hình thức quản lý dự án
– Hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án đầu tư
– Xác định các mốc thời gian chính thực hiện dự án
– Tính chất tham gia, mối quan hệ cũng như trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Nhìn chung thì nội dung của báo cáo khả thi cần đáp ứng một số yêu cầu cơ bản như: Tính hợp pháp, tính hợp lí, tính khả thi, tính hiệu quả, tính tối ưu ….
Việc lập báo cáo mang tính chuyên nghiệp rất cao, do vậy một sự chú ý dành cho các chủ đầu tư trong quá trình lập báo cáo nên có sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức và các chuyên gia từng tham gia thẩm định các dự án. Đặc biệt, nếu dự án sử dụng nguồn vốn vay nên mời cả người cho vay ( tổ chức tín dụng, các nhà đầu tư … ) tham gia ngay từ khâu lập dự án.

Theo các chuyên gia thì muốn có một báo cáo khả thi có chất lượng thì chủ đầu tư phải dành thời gian và chi phí thỏa đáng cho việc khảo sát và lập báo cáo.
Sau khi hoàn thành Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án thì nhà đầu tư phải trình các báo cáo trên đến cơ quan có thẩm quyền để thẩm tra đầu tư (với các dự án phải thẩm tra đầu tư). Đồng thời, gửi đến tổ chức cho vay vốn đầu tư (với dự án sử dụng nguồn vốn vay ). Như vậy, việc lập xong hai bản báo cáo đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đã hoàn thành dự án đầu tư về mặt kế hoạch và cũng kết thúc giai đoạn chuẩn bị đầu tư chuyển sang giai đoạn làm các thủ tục đầu tư, triển khai đầu tư trên thực tế.

Với hệ thống gas trung tâm được lập kế hoạch cũng làm các bước tương tự nhưng sẽ tinh giảm mà không làm mất đi yếu tố cốt lõi của nó. Hệ thống Gas trung tâm sẽ được trình duyệt bởi đơn vị PCCC trực thuộc. Mọi ý kiến đóng góp đánh giá sẽ được cán bộ PCCC tiếp nhận và có ý kiến bằng văn bản để đơn vị sửa đổi.

Những hướng dẫn theo từng bước này đã được chuẩn bị sẵn sàng để giúp đỡ trong việc thiết kế các dự án đầu tư ở các nước đang phát triển. Người sử dụng có ý định là Trung tâm Đầu tư, học viên và chuyên gia tư vấn, nhưng phần lớn vật liệu cũng có thể hữu ích cho các nhân viên trong chính phủ, các cơ quan tài chính và công ty tư vấn, người chịu trách nhiệm thiết kế hoặc thẩm định các dự án đầu tư như vậy. Các hướng dẫn giải quyết nhu cầu cho các dự án đầu tư có khái niệm mạch lạc, phù hợp với nhu cầu của quốc gia và khả năng, kỹ thuật , khả thi về mặt kinh tế và tài chính, hấp dẫn đối với những người tham gia, xã hội chấp nhận, và với môi trường và về tài chính bền vững.

Hệ thống Gas với công suất tồn chứa lớn của Petrovietnam Gas
Hệ thống bồn cầu chứa LPG Petrovietnam Gas

Một hệ thống Gas tiêu thụ ở mức nhỏ như cửa hàng quán ăn với dung tích tồn chứa dưới 70kg thì sẽ bỏ qua bước này. Với hệ thống gas nhà hàng lớn hơn 70KG sẽ bắt buộc phải thẩm duyệt dự án và phải được cấp phép trước khi thực hiện các công đoạn tiếp theo.

Tin khác