Cách rời nhóm Zalo trong im lặng

28-08-2023 10:36:54 AM

Cách rời nhóm Zalo trong im lặng

  1. Trong giao diện nhóm chat nhấn vào menu 3 gạch ở góc phải

  2. Vuốt xuống chọn “Rời nhóm”

  3. Lúc này sẽ có thêm tuỳ chọn “Rời nhóm trong im lặng”, tick vào rồi chọn “Rời nhóm” là xong. Lưu ý là sẽ không hiện thông báo nhưng Trưởng/Phó nhóm vẫn biết bạn rời nhóm nha

  4. Rời-Nhóm-Im-Lặng-Zalo.jpg

Tin khác