Bảng tính so sánh chi phí các loại nhiên liệu để tạo ra 1 tấn hơi trong lò hơi

01-04-2021 01:53:44 PM

BẢNG SO SÁNH CHI PHÍ NHIÊN LIỆU CƠ BẢN

(Chi phí giữa các nhiên liệu đốt để tạo ra 1 tấn hơi)

STT

Nguyên liệu/

nhiên liệu

Nhiệt trị

Kcal

Kg nhiên liệu/1 tấn hơi

Giá thành

Vnđ/ kg

Thành tiền

Vnđ

1

Điện

860

697  Kw

2.500

1.697.500

2

Ga

12.000

50 kg

23.000

1.150.000

3

Dầu FO

10.000

60 kg

12.750

765.000

3

Dầu DO

10.000

60 kg

14.300

858.000

4

Than cục 4

7.000

85 kg

3.620

307.700

5

Than cám

5.000

190 kg

2.100

399.000

6

Trấu

3.500

230 kg

1000

230.000

7

Mùn cưa/ Bã điều 

4.500

130 kg

1.200

156.000

8

Viên nén gỗ

4.500

130 kg

1.800

234.000

 

Xem thêm: Các chỉ số kinh tế vĩ mô

Tin khác